Info

Detail kolekce

Články pro rozvoj ČG
Autor kolekce: Lenka Perglová

Kolekce shromažďuje články, které nabízí výukové aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Klíčová slova: články, čtenářská gramotnosti, PPUČ
NázevPopisTyp
Gramotnosti v předškolním vzděláváníStejně jako vzdělávací oblasti, tak i gramotnosti se přirozeně prolínají. Naším cílem je pomoci učitelům v mateřské škole, aby to, co směrem k rozvíjení gramotností u dětí obvykle dělají, také uviděli a pojmenovali.článek
Divadélko – lesCílem je přispět k záměrnému rozvoji matematického myšlení a prostorového vnímání ve spojitosti s rozvojem řeči, tedy propojit matematickou a čtenářskou gramotnost s informatickým myšlením formou manipulativních činností.článek
Co si koupím v „rohlíkářství“? Předkládaný text popisuje aktivitu navrženou pro žáky 1.–3. ročníku základní školy s cílem procvičit dovednost čtení, a které zároveň bude motivovat žáky k dalšímu prohlubování této dovednosti. článek
Jídelníček v číslechÚloha na rozvoj digitální, matematické ale i čtenářské gramotnosti, v níž si žáci sami vytvoří zdravý a vyvážený jídelníček na základě jimi nalezených hodnot různých potravin. článek
Mé příjmeníAktivita podporuje rozvoj gramotnosti čtenářské, matematické i digitální. Žáci využijí všech dostupných zdrojů – a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Pak porovnají důvěryhodnost jednotlivých zdrojů, a se získanými informacemi dle pokynů v pracovním listu pracují.článek
Mnich a jeptiškaNámět do výuky rozvíjející digitální gramotnost v hodinách českého jazyka. Pomocí dostupných zdrojů žáci získají potřebné informace pro práci s textem.článek
YouTube, spojenec při rozvoji gramotnostíČlánek představuje internetový server YouTube jako nástroj, který lze využít při rozvoji různých složek gramotností, konkrétně digitální a čtenářské.článek
Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)Námět rozvíjející gramotnosti ve výuce anglického jazyka. Aktivita podporuje zdravé stravování. Žáci si sestavují jídelníček, cílem je respektovat principy zdravého stravování. Při sestavovaní jídelníčku žáci pracují s různými zdroji a informacemi.článek