Info

Detail kolekce

Gramotnosti napříč vzděláváním na 1. stupni ZŠ
Autor: Lenka Perglová

Několik inspirativních nápadů, jak pomocí konkrétních výukových aktivit rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost žáků v různých vyučovacích předmětech na 1. stupni základní školy.

Klíčová slova: gramotnosti, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální gramotnost, PPUČ, výukové aktivity, 1. stupeň ZŠ
NázevPopisTyp
Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠÚvodní příspěvek do seriálu článků, který přináší učitelům 1. stupně základní školy inspirativní ukázky výukových aktivit, pomocí kterých lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost napříč vzděláváním.článek
Cestovní kancelářČlánek popisuje konkrétní aktivitu, která byla realizována na běžné základní škole a která si dává za cíl ukázat jednu z možností, jak může učitel využít potenciálu vzdělávacího obsahu Matematiky a její aplikace k rozvíjení nejen matematické, ale i čtenářské a digitální gramotnosti.článek
Daily RoutinesNabízená aktivita v článku ukazuje, jak lze v hodinách cizího jazyka jednoduchým způsobem rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Zároveň ji lze využít v hodinách anglického jazyka k upevnění slovní zásoby a nácviku mluvení.článek
Kouzelné světy – úvodÚvodní článek obsahuje vstup do modelové lekce rozvíjející v prvé řadě obrazotvornost žáků skrze inspirativní texty a ukázky výtvarných uměleckých děl, prostorová vnímání a vlastní prostorovou tvorbu s využitím různorodých prostředků a materiálů. Lekci, která se zaměřuje zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, lze různým způsobem modifikovat pro ročníky 1. a 2. stupně.článek
Kouzelné světy – motivační dílna (1. část)Článek pojednává o motivační čtenářské dílně zaměřené na samostatnou i společnou četbu pohádek různými čtenářskými postupy (čtení s otázkami, hledání informací v textu, předvídání, shrnutí, doplňování a rozvíjení textu na základě vlastní fantazie, zkušeností, i dalších inspirací). Využíváno bylo tiché i hlasité čtení, poslech čteného textu učitelem.článek
Kouzelné světy – experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností (2. část)Článek popisuje výukovou aktivitu, jejímž cílem je, aby si žáci uvědomili bohatství materiálu, se kterým mohou pracovat a aby si prozkoumali vlastnosti, které lze využít k vystižení magičnosti prostoru obývaného pohádkovou bytostí.článek
Kouzelné světy – budování prostoru (3. část)Článek zabývající se budováním kouzelného variabilního prostoru. Důležitá je fáze přemýšlení o různých prostorových variantách/uspořádání prostoru.článek
Ptačí hnízdaČlánek popisuje konkrétní aktivitu, která byla realizována na běžné základní škole a dává si za cíl ukázat jednu z možností, jak může učitel využít potenciálu vzdělávacího obsahu Českého jazyka a literatury k rozvíjení nejen čtenářské, ale i matematické a digitální gramotnosti. článek