Info

Detail kolekce

Slovní druhy
Autor: Ivana Hřídelová
Klíčová slova:
NázevPopisTyp
Vybarvená podstatná jménaDUM
Příslovce zábavněDUM
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7DUM
Slovní druhy – 8, 9, 10DUM
Slovní druhy – 1, 2, 3, 4, 5, 6DUM
Schovaná vlastní jménaDUM
Schovaná číslaDUM
Pády podstatných jmen v obrázkuDUM
Slovní druhy - obr.DUM
Slovní druhy - opakování 1 - 5DUM
Domino – slovní druhyDUM
Barevné slovní druhyDUM
Barevná zájmenaDUM
Rozcvičky se slovními druhyDUM
Slovní druhyDUM
Ohebné slovní druhyDUM
Slovní druhy - prezentaceDUM
Neohebné slovní druhyDUM
Úly – slovní druhy - kartyDUM
Druhy slovDUM
Podstatná jména a slovesaDUM
Vladanovy dcery – přídavná jménaDUM
Velká písmena a neohebné slovní druhyDUM
Slovní druhy s příkladyDUM
Sudoku - slovní druhyDUM
Slovní druhy a matematikaDUM
Slovesa pokaždé jinakDUM
Čertovské slovní druhyDUM
Hra – slovní druhyDUM
Minipovídka neohebných slovDUM
Podstatná jména pokaždé jinakDUM
Začínáme s podstatnými jmény IIDUM
Začínáme s podstatnými jmény IDUM
Podstatná jména pro třeťákyDUM
Podstatná jména - tabulkyDUM
Podstatná jména pro druhákyDUM
Zájmena, zájmena, zájmenaDUM
Začínáme se zájmenyDUM
Zájmena hrouDUM
Úly – druhy zájmenDUM
Kouzelné rohlíčkyDUM
Barevné stužkyDUM
Začínáme s přídavnými jmény IIDUM
Kouzelné balonky I.DUM
Kouzelné balonky IIDUM
Kouzelné květiny II.DUM
Kouzelné květiny IDUM
Začínáme s přídavnými jmény IDUM
ČíslovkyDUM
ČíslovkyDUM
Číslovky s obrázky IIDUM
ČíslovkyDUM
Číslovky s obrázky IDUM
Na nákupech s číslovkamiDUM
Úly - druhy číslovekDUM
Po stopách číslovekDUM
Kouzelné kaštanyDUM
Kouzelné míčkyDUM
Klapzubova jedenáctkaDUM
Pohádky v číslech – O drakoviDUM
Pohádky v číslech s obrázkyDUM
Pohádky v číslech – O starém mlýněDUM
Pohádky v číslech – O kouzelné studniDUM
NákupDUM
Kouzelná cvičeníDUM
PředložkyDUM
Předložky s, z a předpona vzDUM
Předložky z/ze, s/seDUM
Manka sportuje - předpony s, z, vz a předložky s, zDUM
Předložky z(ze), s(se)DUM
Předložky před námi s včelkou MijouDUM
Kouzelné kuličkyDUM
Kouzelné mašličkyDUM
Kouzelné knoflíkyDUM
Hopsavý rébusDUM
Kouzelné kostičkyDUM
Házíme kostkou a tvoříme souvětíDUM
Kouzelné hřebíkyDUM
Kouzelné špendlíčkyDUM
Kouzelná jablíčkaDUM
Kouzelné perníčkyDUM
Kouzelné hříbkyDUM
Kouzelná vajíčkaDUM
Podstatná jména pro 2. tříduDUM
Podstatná a přídavná jménaDUM
Podstatná jména pomnožná, hromadná a látkováDUM
Podstatná jména hravěDUM
Podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor)DUM
Podstatná jména - rod mužskýDUM
Podstatná jména pro druháky s kamarádem HonzíkemDUM
Podstatná jména – rod ženskýDUM
Podstatná jména - rod ženskýDUM
Podstatná jména – rod mužskýDUM
Podstatná jména – rod středníDUM
Podstatná jména obecná a vlastníDUM
Pády podstatných jmen s příkladyDUM
Přídavná jménaDUM
Obrázková povoláníDUM
Vyvození podstatných jmenDUM
Slovní druhy - test pro 2. ročníkDUM
Určujeme číslo a vzor podstatných jmenDUM
Řetízky – pády podstatných jmenDUM
SkrývačkyDUM
Rozcvičky s pádyDUM
Hrajeme si s pádyDUM
Určujeme pády podstatných jmenDUM
Sudoku - pády podstatných jmenDUM
Kvarteto – vzory podstatných jmenDUM
BINGO - vzory podstatných jmenDUM
Hra - vzory podstatných jmenDUM
Skloňování podstatných jmenDUM
Zvířata v ZOODUM
Opravář – vzory podstatných jmen rodu mužskéhoDUM
Cestování – vzory podstatných jmen středního roduDUM
Skloňování podstatných jmenDUM
Námluvy - vzory podstatných jmen rodu ženskéhoDUM
Tvary slov – rod středníDUM
Přídavná jménaDUM
Liška polární - přídavná jménaDUM
Přídavná jména přivlastňovacíDUM
Přídavná jménaDUM
Náměšť - stupňování přídavných jmenDUM
Na prázdninách – skloňování přídavných jmen přivlastňovacíchDUM
Snídaně, oběd, večeře – gramatické kategorie přídavných jmenDUM
O králi Slavojovi – skloňování přídavných jmen měkkýchDUM
Královské skloňovaní přídavných jmen tvrdýchDUM
Stupňování přídavných jmenDUM
Procvičování přídavných jmenDUM
Erby správně doplníme - adjektiva procvičímeDUM
Úly - koncovky přídavných jmenDUM
Úly - druhy přídavných jmenDUM
Druhy přídavných jmenDUM
Koncovky přídavných jmenDUM
SlovesaDUM
Slovesa - určování ml. kategorií(osoba)DUM
Slovesa - určování ml. kategorií(číslo)DUM
Slovesa - určování ml. kategorií(čas)DUM
Slovesa - určování ml. kategorií (osoba, číslo, čas)DUM
Slovesa se slůnětem pro druháčkyDUM
Začínáme se slovesy IIDUM
Začínáme se slovesy IDUM
Slovesa – osoba, číslo, časDUM
Slovesa – mluvnické kategorieDUM
Velikonoční jarmark – gramatické kategorie slovesDUM
Slovesa pro čtvrťákyDUM
Slovesné třídyDUM
Způsob rozkazovacíDUM
Přečti, spoj a nalepDUM
Házej kostkou, tvoř větyDUM
Slovesný způsob - opakováníDUM