Info

Detail kolekce

Virtuální hospitace
Autor: Alena Hesová

Tato kolekce sdružuje virtuální hospitace, které byly natočeny ve společenskovědních předmětech. Díky záznamům máte jedinečnou příležitost podívat se do výuky svých kolegů.

Klíčová slova: virtuální hospitace, občanská výchova, výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ
NázevPopisTyp
Práva dítěteVirtuální hospitace ukazuje výuku zaměřenou na práva dětí. Jaká jsou práva dětí? Porušuje někdo jejich práva? Cítí se být žáci ještě dětmi? To jsou otázky, na něž budou žáci v průběhu hodiny hledat odpověď – v diskuzi se spolužáky, v Úmluvě o právech dítěte, ale i na internetu.AudioVideo
FeminismusVirtuální hospitace ukazuje výuku, kde se právě probírá téma feminismu. Žáci se proměňují v analytiky médií a ve společné diskusi vyhledávají genderové stereotypy v reklamách a ve svém životě.AudioVideo
Lidská sexualita a etikaVirtuální hospitace zaznamenává výuku zaměřenou na etické problémy v souvislosti s lidskou sexualitou. Žáci o těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.AudioVideo