Info

Detail kolekce

Finanční gramotnost - doporučené materiály
Autor: Alena Hesová
Klíčová slova:
NázevPopisTyp
CLIL: Práva spotřebiteleCLIL výukový plán integruje německý jazyk s výchovou k občanství na téma Práva spotřebitele.článek
Komentář k úloze Akcie (PISA 2012)Komentář úlohy Akcie seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Dobře využitá šancePříspěvek je druhým článkem seriálu o vzdělávacích materiálech pro výuku finanční gramotnosti, které vznikly v projektech EU peníze školám a EU peníze středním školám. Článek poskytuje informace o třech základních školách a popisuje vzdělávací materiály související s finanční gramotností.článek
Komentované DUM na téma finanční gramotnost pro SŠČlánek pojednává o třech DUM, které byly vytvořeny v rámci projektu "EU peníze školám". Materiály je možné použít pro výuku finanční gramotnosti jak v odborném, tak všeobecném vzdělávání. Jedná se o články na téma cenné papíry, exekuce a inflace.článek
Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnostSpojení finanční a matematické gramotnosti ve výzkumu PISA ilustrované na čtyřech uvolněných úlohách.článek
Finanční gramotnost v základní školePříspěvek poskytuje možný návod na začlenění tématu finanční gramotnosti na první a druhý stupeň základní školy.článek
Glosa k významu finanční gramotnosti v každodenním životě – spotřeba, úspory a investiceStať ukazuje na význam finanční gramotnosti v praktickém životě, objasňuje rozdíl mezi spotřebou, úsporami a investicemi a upozorňuje na úskalí plynoucí z nesprávného pochopení jejich podstaty při ekonomickém rozhodování.článek
Etická a ekonomická kritéria rozhodováníČlánek se zabývá klíčovými problémy ekonomického myšlení a rozhodování. Základní ekonomické kritérium rozhodování (ziskové) je konfrontováno se zásadami rozhodování vycházejícími z ostatních společenských věd. Ukazuje na jejich rozporuplnost. Východisko vidí v interdisciplinárním přístupu k řešení společenských, a tedy také ekonomických problémů.článek
Finanční gramotnost v učebnicích matematikyČlánek hodnotí obsah některých současných učebnic matematiky pro základní a střední školy z pohledu budování finanční gramotnosti žáků. Upozorňuje na nejčastěji uváděné typy matematických úloh a poukazuje na další vhodné úlohy z této oblasti.článek
Rozvíjení finanční gramotnosti u žáků ve výuceZáměrem článků v jedenáctidílném seriálu je naznačit možnosti, jak lze ve výuce rozvíjet finanční gramotnost žáků 2. stupně základní školy a nižších ročníků víceletého gymnázia, a nabídnout řadu aktivit (úkolů), které k rozvíjení této gramotnosti žáků přispívají. Popsané aktivity jsou chápány jako jeden z možných prostředků, jak přiblížit výuku aktuálním životním zkušenostem žáků a jejich potřebám.článek
Platit je hračka, když víme, jak na to!Sedmý díl ze seriálu praktických článků k podpoře finančního vzdělávání na základních školách. Je zaměřen k tématu platebních karet a jejich ochranných prvků. Žáci se naučí též správný a bezpečný postup výběru peněz z bankomatu.článek
Víš, co je to banka?Pátý díl ze seriálu praktických článků k podpoře finančního vzdělávání na základních školách. Přibližuje žákům funkci bank a služby, které nabízejí.článek
Finanční vzdělávání se bude hodit!Osmý a poslední díl seriálu praktických článků k podpoře finančního vzdělávání na základních školách. Procvičuje orientaci v bankovních službách, obsahuje též pracovní list, který může posloužit k písemnému opakování všech témat seriálu.článek
Bezplatná učební pomůcka - celotřídní hra na obchodování na trhuPříspěvek popisuje, jakým způsobem lze využít nově vytvořenou bezplatnou učební pomůcku v podobě hry na trh při výuce témat, jako je fungování trhu, poptávka, nabídka, stanovení tržní ceny atd.článek
Fungující domácnost – jak sestavit rozpočetPříspěvek ukazuje způsoby sestavování domácího rozpočtu, velké množství proměnných, které tento cíl a nezbytnost ovlivňují, možná úskalí půjček, které současný naplněný trh nabízí, a s tím související situace, ve kterých se může taková rodina snadno ocitnout.článek
Převody měnPracovní list prověřující na souborném praktickém příkladě pochopení pojmů z převodu měn.DUM
PenízePrezentace seznámí žáky se základními pojmy souvisejícími s penězi (historie, funkce, druhy peněz, banky aj.). Součástí jsou i zajímavé úkoly a pracovní list, který může sloužit jako zápis.DUM
Komentář k úloze Peníze na cestování (PISA 2012)Komentář úlohy Peníze na cestování seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Aktualizovaná Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnostiV roce 2013 byla aktualizována Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti, a to v souvislosti s úpravami RVP ZV a zavedením finanční gramotnosti jako povinné součásti vzdělávání na základních školách. Metodická doporučení jsou členěna do tří oblastí: koncepce, spolupráce, metody a formy práce. Nejprve jsou vždy objasněna východiska, pak následují konkretizovaná doporučení, včetně tipů pro výuku. V závěru celého přiloženého materiálu lze nalézt odkazy na užitečné pomůcky a nástroje a na informační zdroje.článek
Finanční matematika s využitím výpočetní techniky – úvěry V článku dokumentuji svoje zkušenosti s výukou finanční matematiky na základní škole. Demonstruji využití výpočetní techniky při výuce učiva Finanční matematika v 9. ročníku základní školy. Článek je rozdělen na dvě části. První se zabývá významem využití finanční matematiky na školách a její začlenění do ŠVP, v druhé části jsou popsány praktické příklady pro výuku uvedeného učiva s využitím výpočetní technikčlánek
Využití programu GeoGebra při výuce finanční gramotnostiPříklad dobré praxe seznamuje čtenáře s konkrétní vyučovací hodinou, která proběhla v Gymnáziu Omská v Praze 10 – Vršovicích v rámci volitelného semináře Praktická matematika. Semináře se účastnili žáci třetího ročníku. Téma finanční gramotnost je zde vyučována s využitím programu GeoGebra.článek
Financování bydleníČlánek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o financování bydlení, což je aktuální celospolečenský problém, který se bezprostředně dotýká dnešní generace na středních školách, a dříve či později bude tento problém každý ze žáků řešit. Článek poskytuje relativně snadnou a nenáročnou metodu, která řeší tento aktuální společenský problém. Článek je v souladu se standardem finanční gramotnosti pro žáky středních škol.článek
Tři týdny s finanční matematikouČlánek popisuje některé aktivity použité při práci v tematickém celku Finanční matematika v 9. ročníku.článek
Školní parlament jako nedílná součást života školyWebinář představuje zkušenosti se zakládáním a vedením školních parlamentů. Prezentovány jsou také materiály Centra pro demokratické učení, které se podpoře školních parlamentů věnuje.AudioVideo
Jak na začátku založit žákovský parlament?První rok fungování anebo přestavba stávajícího parlamentu má v sobě obsaženy konkrétní milníky. Když je hned na začátku zvládnete ošetřit, máte takřka vyhráno. Škola často parlament chce, ale neví, co pro jeho zdravé založení musí udělat. článek