Info

Detail kolekce

Finanční gramotnost - PISA 2012
Autor: Alena Hesová
Klíčová slova: finanční gramotnost, finanční vzdělávání, PISA, mezinárodní šetření, OECD
NázevPopisTyp
Komentář k úloze Na trhu (PISA 2012)Komentář k úlohám Na trhu seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Komentář k úloze Nová nabídka (PISA 2012)Úloha Nová nabídka, která je zaměřena na porovnání nabídek úvěrů, seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA. Příspěvek také poukazuje na problematická místa v zadání i hodnocení této úlohy. Tyto nedostatky mohou vést k chybné interpretaci problému a mohou tak prohlubovat finanční negramotnost. V závěru článku jsou pak uvedeny konstrukčně správné typy úloh.článek
Komentář k úloze Akcie (PISA 2012)Komentář úlohy Akcie seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Komentář k úloze Peníze na cestování (PISA 2012)Komentář úlohy Peníze na cestování seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti patnáctiletých žáků v rámci šetření PISA a představuje tento příklad v širších didaktických souvislostech.článek
Testování finanční gramotnosti v rámci šetření PISAPříspěvek popisuje první mezinárodní ověřování finanční gramotnosti žáků v rámci šetření PISA. Na konkrétním příkladu úlohy Peníze na cestování jsou pak ukázány širší didaktické souvislosti a možnosti využití příkladů přímo ve školní praxi.článek
Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnostSpojení finanční a matematické gramotnosti ve výzkumu PISA ilustrované na čtyřech uvolněných úlohách.článek
Komentář k výsledkům mezinárodního šetření PISA v oblasti finanční gramotnostiKomentář se věnuje výsledkům mezinárodního šetření PISA v oblasti finanční gramotnosti. Šetření finanční gramotnosti proběhlo poprvé v roce 2012 a zapojila se do něj i Česká republika. Výsledky šetření byly zveřejněny v červenci 2014. Testovaní patnáctiletí žáci z České republiky dosáhli šestého nejlepšího skóre. Tento výsledek je představen v kontextu zjištění z dalších zemí, ve vztahu k dostupnosti finančního vzdělávání a také v souvislosti s výsledky matematické gramotnosti.článek
Výběr zjištění z mezinárodního šetření PISA 2012 k finanční gramotnostiPříspěvek se věnuje třem zjištěním z šetření finanční gramotnosti PISA a komentuje je v širším kontextu.článek