Info

Detail kolekce

Židé v českém 20. století
Autor: Pavlína Hublová

Kolekce materiálů z projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20 století

Klíčová slova: historie, dějepis, Žid
NázevPopisTyp
Album životaJak se identifikuje člověk sám se sebou a svým původem? Jaký důsledek má historický a společenský kontext na formování člověka?článek
Kde domov můj?Jak sami sebe identifikovali českoslovenští židé, když byli za druhé světové války konfrontováni s realitou transportu a pobytu v ghettu? Jak na sebe vzájemně hleděli židé z Československa a židé z Polska, kteří se v ghettech setkali? Co je to podstatné, když přemýšlíme nad tím, kdo jsme a kam patříme?článek
Košer jídelnaKdo rozhoduje o tom, které náboženství a kulturní tradice jsou správně a které nikoli? Jaký byl v poválečném Československu vztah ke skupinám odlišujícím se svými zvyky, historií, jazykem či náboženstvím? Může být košer stravování v rozporu se státními zájmy?článek
Kým vlastně jsmeDalší z článků v seriálu "Naši nebo Cizí?" o českých Židech. Tématem je identita a její střet s okolím.článek
Masaryk a hilsneriádaCo je to pověra? V čem tkví její nebezpečnost? Jak může pověra ovlivňovat veřejné mínění? Má cenu s pověrou bojovat, postavit se veřejnému mínění? Co potřebuje člověk k tomu, aby se do takového boje pustil?článek
Násilí a národní identitaKdy a za jakých podmínek vzniká násilí proti určité etnické skupině? Jakým způsobem je takové násilí schvalováno a podporováno? Jaké důvody vedly k násilí proti Židům a dalším skupinám v souvislosti se vznikem samostatné Československé republiky (1918–1920)?článek
Nebezpečné obrázkyJakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?článek
Obtížné cizinkyJak se z občana stane vyhnanec/uprchlík? Kdo má odpovědnost za uprchlíky a vyhnance? Má někdo povinnost se o ně postarat? Kdo podle vás?článek
Ochota pomociJak to, že je člověk ochoten pomoci i přes smrtelné nebezpečí, které mu hrozí? Mají lidé ochotní pomoci něco společného? Které okolnosti jejich pomocné akci pomáhají, které ji naopak komplikují?článek
Pomáhat nejslabšímJaký smysl mělo cvičit každé ráno před kasárnami v Terezíně? Proč se trápit udržováním pořádku a čistoty, když se zdá, že vše ztratilo smysl? K čemu se učit zeměpis, latinu, poslouchat o literatuře v osvětimském táboře smrti?článek
Předsudky v literatuře konce 19. stoletíCo jsou předsudky? V čem mohou být nebezpečné? Proč jsou pro většinovou společnost důležité? Vypovídají též o většině, pomáhají ji stmelit či upevnit její identitu?článek
Přestat být lidmiCo je potřeba k tomu, aby se člověk mohl cítit důstojně? Proč pokládáme lidskou důstojnost za hodnou ochrany? Za jakých okolností lidé o důstojnost přicházejí? Jakými způsoby byla důstojnost odpírána Židům deportovaným z Protektorátu Čechy a Morava?článek
Příběhy identitCo určuje, kým se cítíme být? Jak lze uvažovat o Židovské identitě?článek
Příprava besedy s pamětníkemProč a jak se správně připravit na rozhovor s pamětníkem? Jak takový rozhovor vést?článek
Protižidovské zákony a nařízeníCo je to lidská důstojnost? Kdy se člověk cítí být rovnoprávným členem lidské skupiny? Kdy, za jakých podmínek, člověka za člena (vlastní) skupiny pokládají i ostatní? Jaké účinky na německou společnost (resp. na společnosti států okupovaných Německem nebo jeho spojenců) ve 30. a 40. let dvacátého století měly rasové zákony? Jak ovlivňovaly pohled na příslušníky vylučovaných menšin?článek
Sčítání liduCo je to vlastně národnost? Jak se člověk k národnosti hlásí? Jaké byly národnostní podmínky a poměry ve 20. století?článek
Škola základ životaŠkola základ národa. Školství a národní identita v době židovské emancipace.článek
Židům vstup zakázánCo je to bezpráví? Kdy je zákon či nařízení bezprávím? Proč jsou lidé ochotni takové zákony a nařízení vymáhat? Jak se proti bezpráví mohou lidé bránit?článek
„Ničí lidé“ Vyhnanci z BurgenlanduKdo rozhoduje o tom, do jaké země patříme? Je možné, aby někdy lidé nepatřili vůbec nikam? Jsou takoví lidé ještě vůbec lidé? Kdo je odpovědný za uprchlíky a vyhnance?článek
Naši nebo cizí? Židé v českém 20. stoletíSouhrnné digifolio s informacemi o projektudigifolio
Teorie spiknutíCo to znamená spiknout se proti někomu? Jak byli Židé prezentováni v teoriích spiknutí na konci 19. století a v 1. polovině 20. století? Na jakých klíčových principech se vytvářejí teorie spiknutí? Proč mohou být tyto teorie nebezpečné/nepřijatelné z hlediska lidských práv?článek
Člen spikleneckého centraCo je to spiknutí? Proti komu nebo čemu se lze spiknout? Proč se totalitní státy snaží posilovat ve svých obyvatelích pocit ohrožení? Jakým způsobem komunistický režim na počátku padesátých let vytvářel obraz vnitřního nepřítele? Jak tomuto pojmu rozumíte?článek
Dva světy se srazily, židovští uprchlíci v českých zemích za první světové válkyJak konfrontace s lidmi odlišujícími se svou kulturou a vzhledem ovlivňuje pojetí naší vlastní identity? Kdo a kdy se zabývá tím, zda je někdo Žid či nikoliv?článek
Pražský magistrát a „izraeličtí“ uprchlíciExistují nějaké pozitivní či negativní stereotypy spojené s uprchlíky? Jaké? K jakým reakcím mohou negativní představy o uprchlících vést?článek
Četníci v TerezíněByli čeští četníci spoluviníky utrpení terezínských vězňů?článek
Online setkání - webinářAudioVideo
Mezinárodní výbor Červeného kříže a TerezínProč je Rosselova zpráva odlišná od reality života v ghettu? Co by Maurice Rossel potřeboval k sepsání objektivní zprávy? Co konkrétně měl podle vás Mezinárodní výbor Červeného kříže dělat, aby pomohl obětem holocaustu?článek
Příběh zachráncůCo to znamená někomu pomáhat? Kdy se člověk může stát zachráncem a kdy naopak sám záchranu potřebuje?článek
Kurt GregorChováníAudioVideo
Eva ZelenáChováníAudioVideo
Bedřich TauberChováníAudioVideo
Stanislav SteindlerChováníAudioVideo
Marie SandováChováníAudioVideo
Eva RoubíčkováChováníAudioVideo
Margit HermannováChováníAudioVideo
Jiří FraněkChováníAudioVideo
Hana FousováChováníAudioVideo
Využití videozáznamů svědectví pamětníkůčlánek
Zpěv na okraji propasti. Kultura v Terezíně, 1941–1945Co znamenala kulturní činnost pro vězně v ghettu Terezín? Jaká byla role umění v krajní situaci terezínského ghetta a jak ji lze interpretovat?článek
Kunhuta BurešováIdentitaAudioVideo
Kurt GregorIdentitaAudioVideo
Hanuš HronIdentitaAudioVideo
Edgar SemmelIdentitaAudioVideo
Stanislav SteindlerIdentitaAudioVideo
„Ničí lidé“Kdo rozhoduje o tom, do jaké země patříme? Je možné, aby někdy lidé nepatřili vůbec nikam?článek