Info

Detail kolekce

Ředitel/učitel - management
Autor: Pavlína Hublová
Klíčová slova: management, ředitel
NázevPopisTyp
Každý ředitel může mít hotovo aneb Udělejte si prostor pro důležité věciMetoda GTD (neboli getting things done, do češtiny přeloženo jako mít vše hotovo) přistupuje k řešení úkolů „odspodu“, tedy od zvládnutí každodenní agendy. Článek shrnuje základní kroky metody a na konkrétním příkladu z praxe ukazuje, jak mohou pomocí metody GTD ředitelé a vedoucí pracovníci řídit svoji práci a jednotlivé úkoly.článek
Time management s využitím ICT (nejen) pro učitele II.Dnešní doba může na řadu lidí působit velmi hektickým dojmem – času je málo, čas jsou peníze, je třeba mít vše hotovo. Time management umožňuje efektivní nakládání s časem, dobrý pracovní výkon a současně zachování si duševního zdraví. V následujícím článku se budeme věnovat možnostem řízení času za pomoci ICT. GTD.článek
Time management s využitím ICT (nejen) pro učitele I.Dnešní doba může na řadu lidí působit velmi hektickým dojmem – času je málo, čas jsou peníze, je třeba mít vše hotovo. Učitel je postaven do situace, kdy musí během relativně krátké doby splnit velké množství úkolů. A právě s tím by mu měl pomoci time management. GTD.článek
Evaluace a autoevaluace jako pomocník manažera školy II Příspěvek navazuje na článek Evaluace a autoevaluace jako pomocník manažera školy I. V této části se dozvíte, co může konkrétně přinést vaší škole správně fungující autoevaluační proces. Úvod vás zábavnou formou přenese do problematiky praktických návodů a rad v oblasti autoevaluace.článek
Evaluace a autoevaluace jako pomocník manažera školy I (Obecné zajímavosti o autoevaluaci - 2. část)článek
Evaluace a autoevaluace jako pomocník manažera školy I (Obecné zajímavosti o autoevaluaci - 1. část)Článek Evaluace a autoevaluace jako pomocník manažera školy I (Obecné zajímavosti o autoevaluaci) přináší zajímavé postřehy o tom, proč pracovat s plánovanou autoevaluační činností.článek
Jak vytvářet reálné plány aneb Plánování pomáhá udržet výkon V tomto článku se pokusíme některé představit, aby sloužily jako snadno dostupný nástroj pro smysluplné rozvržení pracovního výkonu ředitelů i učitelů.článek
Škola jako centrum obce – od pasivity k aktivitěBudování školy jako otevřeného a snadno přístupného centra obce má několik aspektů, které je dobré znát proto, aby škola mohla tuto svou roli efektivně a systematicky rozvíjet a kultivovat. Tři aspekty jsou zásadní a určující: organizační zázemí, partnerství a kapacita pro získávání zdrojů. článek
Public relations školPublic relations jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí prezentace školy. I z toho důvodu předkládaný článek seznamuje čtenáře s jejich cíli, prostředky a faktory, které je ovlivňují.článek
Vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodičičlánek
Vybrané otázky autorského práva pro potřeby školčlánek
Projektové řízení ve školečlánek
Abeceda managementu – Časový management, stresčlánek
Abeceda managementu – Manažerské technikyčlánek
Abeceda managementu – Marketingčlánek
Abeceda managementu – Facilitacečlánek
Abeceda managementu – Participativní styl řízeníčlánek
Abeceda managementu – Typy porad a jejich přípravačlánek
Abeceda managementu – Řízení projektučlánek
Abeceda managementu – Hodnocení pracovníkůčlánek
Abeceda managementu – Motivace, stimulace pracovníkůčlánek
Abeceda managementu – Strategický managementčlánek
Abeceda managementu – Základy managementučlánek
Spolupráce školy s rodiči a evaluace ve finském ŠVPčlánek
Skupinové řešení problémů – metody sběru nápadůBrainstorming, SWOT, 6 klobouků, diskuze, lístečková metoda, informační banka...článek
Evidence docházkyFormulář je určen pro evidenci docházky zaměstnanců, externistů či studentů.DUM
Kalendář na školní rokKalendář na školní rok je prakticky zpracovaná pomůcka pro pedagogy a studenty. Kalendář je možné využít i do hodiny informačních technologií. Dny v týdnu se automaticky přizpůsobí zvolenému roku. Víkendy a státní svátky jsou v kalendáři automaticky zvýrazněny tučně. DUM
Ředitel a střední management školy: Popis pracovního místa středního managementu školyUkázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o pracovním místě středního managementu školy. Pro ředitele základních i středních škol může ukazovat cestu k využití potenciálu pedagogických pracovníků, kteří do této kategorie spadají.článek
Asistent pedagoga: praktické zkušenosti se zajištěním pozice ve školeZákladní školy se v současné době čím dál častěji dostávají do situací, kdy musí pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajistit do třídy asistenta pedagoga. Ne vždy však získají asistenta na potřebný počet hodin nebo dostatečné množství financí. Zároveň je asistent pro řadu pedagogů novinkou a oni nevědí, jak nastavit spolupráci či jak si poradit, když asistent onemocní. článek
Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádučlánek
ONLINE SETKÁNÍ: Projektová rizika a jak na ně reagovatAudioVideo
Online setkání: PORADENSTVÍ A ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŽÁKA V ŘÍZENÍ VLASTNÍ VZDĚLÁVACÍ A PROFESNÍ CESTYdigifolio
ONLINE SETKÁNÍ: Možnosti grantové podpory škol, aneb kde vzít peníze navícAudioVideo
Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelíchčlánek
NetSupport School – program pro classroom managementčlánek
ONLINE SETKÁNÍ: Školské radyAudioVideo
ONLINE SETKÁNÍ: Učitel - kurátor digitálního obsahuAudioVideo
Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitelečlánek
ONLINE SETKÁNÍ: Líný učitel ve výuceAudioVideo