Info

Detail kolekce

Dramatická výchova
Autor: Pavlína Hublová

materiály k předmětu Dramatická výchova v ŠVP

Klíčová slova: dramatická výchova, švp, rvp
NázevPopisTyp
Co je dramatická výchovastručné představení dramatické výchovy a zároveň slouží jako úvod pro zveřejněné přípravy lekcí tohoto předmětu vyučovaných na 1. i 2. stupni ZŠčlánek
Metody a techniky dramatické výchovy: Ukázky jednotlivých samostatných dramatických her (obvykle „jednosituačních“)ukázky různých jednotlivých herčlánek
Podíl dramatické výchovy na utváření a rozvíjení klíčových kompetencíAutor se v příspěvku zabývá vymezením podstaty Dramatické výchovy jako svébytného oboru oblasti Umění a kultura, zamýšlí se nad jejími podobami ve škole a jejím přínosem pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.článek
Dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzděláváníPříspěvek je zaměřen na pojetí vzdělávacího oboru Dramatická výchova na základní škole.článek
Dramatická výchova na základní škole praktickéDramatická výchova slouží k aktivním projevům žáků.článek
Strach – literární dílo jako předloha pro dramatickou tvorbu na I. stupniStrach – strukturované drama inspirované literárním dílem Zápisník Norberta Borovičky od Marie Kšajtové určené pro žáky 3. až 5. ročníku a učitele, kteří mají zkušenosti se strukturovaným dramatem a jsou schopni alespoň trochu improvizovat v nečekaných situacích.článek
Povodně Toto strukturované drama (dále jen SD) se skládá ze tří bloků – rodina, evakuace a rabování. článek
Strukturované dramawiki hesloWiki
ONLINE SETKÁNÍ: Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II.AudioVideo